Vrh A

Bessie ze Strakaté rokle

N Reg/CSP/641/03/05  *13.11.2003
 
 otec:  Elegán Prosmycký dvůr   o:  Akademik Tabat   o:  Artis z Nadějného chovu 
         m:  Dračice Lovu zdar 
     m:  Arina Libachar   o:  Argo  Stříbřecký rybník 
         m:   Betyna Fyziologickýústav Akademie věd 
 matka:  Aska z Kraje krkavce   o:  Dar Lovu zdar   o:  Argo  Stříbřecký rybník 
         m:  Peggy Fyziologický ústav Akademie věd 
     m:  Bára Prosmycký dvůr   o:  Car  Voděradský háj 
         m:  Asta Prosmycký dvůr 
 

 

Idol Tabat

N Reg/CSP/455/00/01  *30.10.2000
 
 otec:  Ago Červený muškát   o:  Dar Lovu zdar   o:  Argo  Stříbřecký rybník 
         m:  Peggy Fyziologický ústav Akademie věd 
     m:  Bělka Libachar   o:  Argo  Stříbřecký rybník 
         m:   Dazuli Lovu zdar 
 matka:  Elegance Tabat   o:  Cipísek Tabat   o:  Artis z Nadějného chovu 
         m:  Dračice Lovu zdar 
     m:  Alpinka Tabat   o:  Artis z Nadějného chovu 
         m:  Dračice Lovu zdar